Bloggar ( 88 )
      Böcker ( 17 )
      Datorer & Internet ( 84 )
      Djur & Tillbehör ( 31 )
      Film & Musik ( 18 )
      Hem & Hus ( 61 )
      Hobby & Fritid ( 59 )
      Hälsa & Skönhet ( 56 )
      Info & Tjänster ( 50 )
      Köp & Sälj ( 50 )
      Länkguider ( 168 )
      Mobilt ( 9 )
      Mode & Design ( 40 )
      Nyheter & Media ( 11 )
      Personligt ( 16 )
      Resor & Äventyr ( 77 )
      Spel & Leksaker ( 23 )
      Turist ( 20 )
      Utbildning ( 26 )
      Övrigt ( 135 )
 
  Lägg till länk
Admin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAQ:

Regler:

Vi förbehåller oss rätten att avgöra vilka sidor som skall tas in eller inte.

Om du skall anmäla en sida tänk då på följande:

1. Det skall finnas kontaktuppgifter väl synligt på sidan du anmäler.
Sidan får inte innehålla eller propagera för, pornografi, spel/dobbel, tobak, alkohol eller andra droger. Ej heller ha innehåll som kan uppfattas som olagligt, rasistiskt eller annat kränkande. Inte stödja eller verka för fildelning.
2. Webbplatsen skall vara helt komplett och inte under uppbyggnad.
3. Språket skall vara på engelska eller svenska alt. nordiska språk.
4. Ingen djuplänkning godtas. Endast en länk till startsidan kommer att godkännas.
5.Den föreslagna länktexten skall vara relevant för landningssidan.
6.Skuggsidor/satellitsidor eller andra sidor skapade i syfte att skapa trafik till eller ge länkkraft åt andra sidor kommer inte att tas med i katalogen.
7.Gratisdomäner under tld tk godtas inte.
8. Anmälan av sidor skall göras manuellt och inte med automatiska program
9. Sidor vars syfte ger intrycket att ha skapats för att placera reklamannonser, delta i länkbytesschema etc på kommer inte att godkännas. Detta oavsett om punkt 1 – är uppfyllda.
10.Försök att använda katalogen ur kommersiell synvinkel, anmäla kundsidor etc, kommer inte godtas. Kontakta oss för prisuppgift om det behovet finns.